» Sala Integracji Sensorycznej

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Sala integracji sensorycznej

W naszym przedszkolu znajdziecie Państwo w pełni wyposażoną salę do SI.

Co to jest? Po co nam to?

Zajęcia integracji sensorycznej mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych).

Dlaczego to takie ważne?

Integracja sensoryczna jest skutecznym uzupełnieniem standardowego programu przedszkolnego, oferując dzieciom holistyczne podejście do rozwoju.

Jak prowadzimy zajęcia?

Zajęcia z integracji sensorycznej dostosowujemy do potrzeb dziecka. Zazwyczaj trwają one od 30 do 45 minut. Elastyczność czasowa pozwala na optymalne wykorzystanie czasu terapeutycznego, tak by zajęcia nie stały się uciążliwe.

Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzajach ćwiczeń, jakie dziecko powinno wykonywać. Ważne jest, aby zajęcia z integracji sensorycznej były prowadzone przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. My takie mamy.

Zajęcia w sali integracyjnej – Korzyści

  • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w integracji sensorycznej. Pomagają one w redukcji objawów, takich jak nadwrażliwość na bodźce zmysłowe.
  • Zajęcia integracji sensorycznej przyczyniają się do długofalowego rozwoju dziecka, wpływając pozytywnie na jego zdolności poznawcze, emocjonalne i społeczne.
  • Sala integracyjna może pomóc w zintegrowanym rozwoju psychomotorycznym, poprzez oferowanie aktywności i ćwiczeń, które wspierają zarówno rozwój umiejętności motorycznych jak i zdolności poznawczych.
  • Poprzez dostęp do różnych materiałów i aktywności, sala integracyjna kształtuje samodzielność w wyborze i wykonywaniu zadań.
  • Dla dzieci z trudnościami sala integracyjna może stanowić bezpieczne środowisko do pracy nad umiejętnościami, które wymagają dodatkowej uwagi i wsparcia.
  • Współpracujemy z rodzicami, dostarczając im wiedzy na temat integracji sensorycznej i tego jak wspierać dziecko w domu. To umożliwia kontynuację terapii również poza przedszkolem.