» Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30

Przyjmowanie Dzieci
do placówki

zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem

8:00

czynności
higieniczne przed
posiłkiem

Trening czystości, czynności higieniczne w łazience

8:15

śniadanie

Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków i używania zwrotów grzecznościowych.

8:45

Zajęcia
wychowawczo –
dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania

9:15

j. angielski

Zapoznanie się z językiem obcym, nauka podstawowych zwrotów

10:00

Drugie śniadanie

Częstowanie Dzieci owocami, warzywami, wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku

10:15

Czynności
samoobsługowe

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków)

10:30

Pobyt na świeżym
powietrzu

Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności; bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali. Powrót do przedszkola – samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.

11:45

Obiad – zupa

Nauka kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków

12:00

Odpoczynek

relaksacja przy muzyce etnicznej, klasycznej, bajkach czytanych przez nauczyciela, wyciszanie Dzieci

12:30

Zajęcia indywidualne,
zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu m.in.:
– Kuchcikowo
– Mały naukowiec
– kodowanie
– Sportowiaki
– Mały ogrodnik
– Zmysłowe rozwijanki
– HIP-HOP / Zumba
– kynoterapia

13:00

Czynności
higieniczne

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

13:10

Obiad – II danie

Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, kształtowanie nawyków posługiwania się sztućcami, zachowywanie odpowiedniej pozycji przy stole.

13:30

Zajęcia indywidualne,
pobyt na świeżym
powietrzu

Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe na przedszkolnym placu zabaw – integrowanie się z rówieśnikami

14:45

Czynności
higieniczne przed
podwieczorkiem

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

15:00

Podwieczorek

Częstowanie dzieci owocami, zdrowymi przekąskami, zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych oraz na poprawną postawę podczas posiłków

15:15

Zabawy w grupie

zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość

16:00

Aktywność dzieci wg
zainteresowań,
oczekiwanie na
Rodziców

Zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne z Rodzicami, rozchodzenie się Dzieci do domów.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – SMYKI

6:30 Przyjmowanie Dzieci do placówki zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem
8:15 czynności higieniczne przed posiłkiem Trening czystości, czynności higieniczne w łazience
8: 30 śniadanie Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków i używania zwrotów grzecznościowych.
9:00 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania
9:45

10:00

j. angielski Zapoznanie się z językiem obcym, nauka podstawowych zwrotów
10:15 Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub na hali sportowej. Powrót do przedszkola – samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.
11:30 Czynności samoobsługowe Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków)
11:45 Drugie śniadanie Częstowanie Dzieci owocami, warzywami, wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku
12:00 Odpoczynek: Leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej, etnicznej, klasycznej, bajkach czytanych przez nauczyciela, wyciszanie Dzieci
13:10 Czynności higieniczne Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
13:20 Zajęcia dodatkowe Zajęcia dodatkowe wynikające z planu
13:50 Obiad Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, kształtowanie nawyków posługiwania się sztućcami, zachowywanie odpowiedniej pozycji przy stole.
14:10 Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe  na przedszkolnym placu zabaw – integrowanie się z rówieśnikami
14:50 Czynności higieniczne  przed podwieczorkiem Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
15:00 Podwieczorek Częstowanie dzieci owocami, zdrowymi przekąskami, zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych oraz na poprawną postawę podczas posiłków
15:15 Zabawy w grupie zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość
16:00 Aktywność dzieci wg zainteresowań, oczekiwanie na Rodziców Zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne z Rodzicami, rozchodzenie się Dzieci do domów.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym przedszkolu.