» Czesne

CZESNE

Pakiet MINI
Cena 800 zł

Pakiet STANDARD
Cena 1120 zł

Pakiet PREMIUM
Cena 1800 zł

Orzeczenia/ opinie
Cena od 300 zł

PAKIET ZAWIERA:

– Realizacja podstawy programowej,
– zajęcia ogólnorozwojowe,
– angielski 1x w tygodniu 30min / 2x w tyg 15min,
– bajkoterapia,
– tańce wygibańce,
– jednorazową diagnozę logopedyczną,
– w razie potrzeby jednorazową diagnozę psychologiczną;
– wyżywienie,
– pobyt dziecka od 6:30-17:00.

PAKIET NIE ZAWIERA:

– monitoringu;
– urodzin dzieci;
– języka hiszpańskiego;
– pakiet nie przewiduje ulgi dla rodzeństwa;
– przy wyborze pakietu MINI wpisowe uiszczane jest co rok w kwocie 400 zł;
– Wpisowe to koszt: ubezpieczenia, wyprawki plastycznej, artykułów higienicznych;
– Wybierając pakiet MINI rodzic ponosi koszty: wycieczek, wyjść, prezentów świątecznych, ewentualnego zakupu pakietu dla dziecka „0”, zdjęć;
– Ilość miejsc jest ograniczona

PAKIET ZAWIERA:

– Realizacja podstawy programowej
– Zajęcia ogólnorozwojowe
– angielski codziennie 
– kuchcikowo
– zmysłowe rozwijanki
– mały naukowiec
– mały ogrodnik
– bajkoterapia
– tańce wygibańce
– kodowanie na dywanie (magic box, photon, bee-bot)
– kynoterapia
– Hip Hop
– Monitoring
– jednorazową diagnozę logopedyczną
– wyżywienie
– pobyt dziecka od 6:30-17:00
– pakiet uwzględnia ulgę dla rodzeństwa w kwocie 150 zł na dziecko;
– wpisowe uiszczane jednorazowo w kwocie 400 zł na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu;

PAKIET NIE ZAWIERA:

– potyczki logopedyczne (zajęcia grupowe z logopedą)
– j. hiszpański 
– alpakoterapia 
– Zestaw zdjęć z sesji Bożonarodzeniowej

PAKIET ZAWIERA:

– Realizacja podstawy programowej
– Zajęcia ogólnorozwojowe
– angielski codziennie 15/30min 
– kuchcikowo
– zmysłowe rozwijanki
– mały naukowiec
– mały ogrodnik
– bajkoterapia
– tańce wygibańce
– kodowanie na dywanie (magic box, photon, bee-bot)
– kynoterapia
– Hip – Hop
– monitoring
– dostęp do wszystkich specjalistów (psycholog., ped.spec., logopeda)
– wyżywienie
– pobyt dziecka od 6:30-17:00
– potyczki logopedyczne (zajęcia grupowe z logopedą)
– j. hiszpański 
– alpakoterapia 
– Zestaw zdjęć z sesji Bożonarodzeniowej
– pakiet uwzględnia ulgę dla rodzeństwa w kwocie 150 zł na dziecko;
– wpisowe uiszczane jednorazowo w kwocie 400 zł na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu;

– dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Autyzmem w tym zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi- pobyt w przedszkolu 300zł/mc
– Dzieci z pozostałymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego- pobyt w przedszkolu:

pakiet STANDARD 500

– Dzieci z opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju- realizacja opinii w pakiecie STANDARD i PREMIUM. Opłata nie wpływa na koszt czesnego.

Opłata rekrutacyjna  400 zł

Ulgi w opłatach czesnego :

Przy zapisie 2 lub więcej dzieci, miesięczne czesne jest obniżone o 150zł na każde dziecko przedszkolne.