» Kilka słów o przedszkolu

KILKA SŁÓW O PRZEDSZKOLU

Jesteśmy świetnie skomunikowani jeśli chodzi o dojazd autobusowy, tramwajowy oraz pociągi. Naszym przedszkolakom zapewniamy fachową opiekę psychologa, logopedy,
pedagoga specjalnego oraz oligofrenopedagoga. Posiadamy salę przystosowaną do terapii SI, która ma na celu wzbudzanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Kolejnym narzędziem terapeutycznym, które zapewniamy dzieciom jest sala doświadczania świata. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, która składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów. W naszych placówkach stawiamy na naukę przez zabawę. Dzięki naciskowi na kreatywność, rozwiązania edukacyjne LEGO wzmacniają pewność siebie przedszkolaków oraz rozwijają umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Wierzymy, że uczenie się hands-on jest efektywnym sposobem kształcenia umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.