» Podstawa programowa

PODSTAWA PROGRAMOWA

Realizacja podstawy programowej jest jednym z głównych celów, jakie powinno spełniać przedszkole.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole