» Sala Doświadczania Świata

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata to nowość i miejsce do doŚWIATczania, którego nie znajdziesz we wszystkich przedszkolach. My taką salę mamy i nie zawahamy się jej użyć, ponieważ wiemy, jak wiele dobrego niesie w rozwoju najmłodszych.

Polisensoryczna terapia to okazja do tego, by dzieci mogły czerpać pełnymi garściami z otaczającego ich świata. Poprzez selektywną stymulację wzmacniamy obszary, w których dziecko powinno i chce się rozwijać.

Dlaczego to takie ważne?

  • Wszechstronny rozwój: Polisensoryczne sale oferują bodźce stymulujące wszystkie zmysły – wzrok, słuch, dotyk, węch, smak. To wspomaga wszechstronny rozwój sensoryczny dzieci, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia i adaptacji do otaczającego świata.
  • Integracja sensoryczna: Ćwiczenia polisensoryczne pomagają w integracji sensorycznej, czyli zdolności mózgu do przetwarzania informacji z różnych zmysłów. Ma to pozytywny wpływ na ich umiejętność koncentracji i funkcjonowania w otoczeniu.
  • Rozwój umiejętności motorycznych: Zajęcia polisensoryczne mogą wspierać rozwój zarówno umiejętności motorycznych ogólnych (np. chodzenie, bieganie) jak i motorycznych precyzyjnych (np. ruch palców).

Jak wyglądają zajęcia?

Sale polisensoryczne dostarczają różnorodnych bodźców, co sprzyja rozwijaniu kreatywności i wyobraźni u dzieci. Dzieci uczą się eksplorować, tworzyć i przetwarzać informacje w sposób nieograniczony przez tradycyjne metody nauczania.

Pomaga im to w oswojeniu się z bodźcami, których doświadczają, co może znacząco poprawić jakość ich życia i uczestnictwa w codziennych aktywnościach.

Co w ten sposób zyska Twoje dziecko?

Sala doŚWIATczalna

Sala doświadczenia świata oferuje polisensoryczną terapię, która skutecznie stymuluje rozwój układu nerwowego dziecka. To kluczowy element wspierający prawidłowe funkcjonowanie malucha w obliczu współczesnego świata.

Indywidualny rozwój

Dziecko ma pełną swobodę wyboru bodźców, co umożliwia dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb malucha w danym momencie. To podejście sprzyja lepszemu zrozumieniu i wsparciu dla specyficznych potrzeb każdego dziecka.

Rozwijanie zmysłów

Poprzez różnorodne bodźce, sala doświadczenia świata rozwija zmysły dziecka, co przyczynia się do pełniejszego poznawania otaczającego świata. To istotne dla długoterminowego rozwoju sensorycznego.

Co czeka na Waszych milusińskich?

  • Różnorodność: Dzięki różnorodnym bodźcom, sala doświadczenia świata uczy dzieci otwartości na różnorodność. To ważny element edukacji społecznej i kulturowej maluchów.
  • Bezpieczeństwo: Sala doświadczenia świata kładzie nacisk na zrozumienie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, co sprzyja tworzeniu środowiska, w którym maluchy czują się akceptowane i wspierane w swoim rozwoju.
  • Spokój i radość: Poprzez różnorodne bodźce, dzieci uczą się rozpoznawania i zarządzania swoimi emocjami. To ma znaczenie dla równowagi emocjonalnej i zdolności radzenia sobie z trudnościami.